Södra Mark & Skene SKF

Södra Mark Skytteförening bildades
Södra Mark & Skene Skytteförening bildades under 1990 talet då föreningarna Södra Mark Skf och Skene Skf gick samman för att bedriva framför allt gevärsskytte på trehundra meter på Skene skjutbana. Södra Mark har sedan 1974 haft en ungdomsförening som har bedrivit framför allt luftgevärsskytte nere i Hulatorp hemma hos familjen Jonesund. Verksamheten pågick fram till 2012 med luftgevär i ungdomsföreningen nere hos Jonesund´s. Huvudföreningens medlemmar var med i sammanslagningen i Marks Skyttcenters verksamhet i Kinna/Skene från starten 2008 i planering och genomförande av de lokaler där luftgevärsverksamheten som bedrivs i samarbete med övriga föreningarna i Marks Tennishall.
Föreningen har i sin verksamhet gevärsgrenarna 10m, 50m bana och fält, k-pist 100m och fält samt 300m gevär.
10 m träning sker i Marks Skyttecenter
50m Rydals skjutbana
100m Kpist Skene skjutbana
300m Skene skjutbana

Södra Marks & Skene USkf kommer att läggas ned under 2014 detta på grund av att medlemmarna har gått upp i huvudförening under 2014 fullt ut. I samband med avslutet av föreningen kommer en 40-års fest genomföras för de gamla medlemmarna.