Hajom

Detta sammadrag av Hajoms Skytteförenings historia är nedtecknat av Lennart Högenberg  till en bok om Hajom som skrivs. Eventuella fel på stavning av namn mm får ni som läsare ha överseende med.

Hajoms SKF bildades vid möte den 23/11 1940. Föreningens första styrelse valdes vid årsmötet 1941 och hade följande utseende: Ordförande, Johan Andersson Övriga ledamöter, Alrik Strömberg, Bertil Persson, Carl Hermansson, Johan Johansson/Askerdal, Johan Mullerström, Verner Larsson, Johannes Johansson, Revisorer, Carl Svensson, Anders Andersson.

Den nya skjutbanan belägen på Flomossen togs i bruk i början av 1941, 81 medlemmar avlossade 11500 skott det första året. Därefter fortskred verksamheten med bra uppslutning.

Efter årsmötet 1959 tittades det på tv-programmet “STORA FAMNEN”, TV:n hade lånats av Simonsons El.

Vid kretsfältskjutningen 1961 firades föreningens 20års Jubileum.

1963 valdes den första skyttesektionen och den första tipspromenaden anordnades.

1965 deltog föreningen för första gången i Marks skolskytteserie och det diskuterades att starta med bingospel.

Den 1/9 1966 beslutades det att fira 25 års Jubileum med en Fältskjutning den 30/11, samtidigt beslutades det att bjuda in föreningar, fabriker, jakt och bya -lag till en korpskjutning den 11/9. Båda dessa tävlingar har fortsatt fram till idag. Den 6/9 beslutades det att döpa fältskjutningen till Hajomknallen och flytta tävlingsdagen till den 6/11 (Allhelgonahelgen).

1969 gick kvarvarande skyttar i Fotskäls skytteförening samman med Hajoms SKF och skjutbanan byggdes ut från tre till sex tavelställ vilka monterades ned från Fotskäls skjutbana.

1970 var utbyggnaden av skjutbanan klar och i augusti invigdes banan med kretmästerskap 200-meter.

Hajom SkF idag

Idag så skjuter medlemmarna i förenngen i huvudsak luftgevär och korthållskytte, det finns ett fåtal medlemmar som skjuter med “mauser” på 300meter och fältskytte. Luftgevärsverksamheten är i Marks Skyttecenter, övrig verksamhet är på Hajoms skjutbana några kilometer utanför Skene.