Priser träning

Antal skott
(inkl. prov)
Enskild
serie
Klippkort
(12 gånger)
Terminskort
20 10 kr 100 kr 200 kr Egna skott
40 20 kr 200 kr 350 kr Egna skott
60 30 kr 300 kr 500 kr Egna skott

 

 

I dessa avgifter ingår ett skyttemärke / termin för juniorer, annars kostar märkena 15 kr / styck.

Ej ledarledd verksamhet

För att kunna nyttja Marks Skyttecenter för enskild träning krävs följande:

  • Medlem i någon av de samverkande föreningarna
  • Att man är minst 18 år eller att det finns ett styrelsebeslut från föreningen, alternativt att medlemmen är 16 år och innehar vapenlicens.
  • Att avgiften för enskild träning är betald. OBS! Det är ett personligt avtal och det innebär att det inte kan överlåtas eller att man kan vara fler personer på ett sådant avtal.
Årskort för enskild träning OBS! Skott ingår ej
  • 1000 kr per år alternativt 100kr / månad autogiro, inget skåp.
  • 1500 kr per år alternativt 150 kr / månad autogiro, inklusive  skåp.

Till detta kommer en deposition 100 kr alternativt 200 kr beroende på om man vill ha ett skåp eller ej.