Dragningslista 2021

VinstMarsAprilMajJuni
Juli
500 kr5449181368
200 kr2011046108130
100 kr33615494116
100 kr94411031174
100 kr40686412077
100 kr82297335
100 kr10871127892
VinstAug SeptOktNovDec
500 kr 105 44
200 kr 33 101
100 kr 39 112
100 kr 57 39
100 kr 92 99
100 kr
123 148
100 kr 41 136