Dragningslista 2022

VinstMarsAprilMajJuni
Juli
11968111152
2138107590
131
3120571343540
412602570124
5341035512221
612713130994
76521405177
VinstAug.Sept.Okt.Nov.Dec.
120
290
334
4114
596
616
797