Medlemsskap och avgifter

För att kunna nyttja Marks Skyttecenter så krävs det medlemskap i någon av de samverkande föreningarna.

  • Hajom Skytteförening
  • Marks Pistolklubb
  • Norra Marks Skyttegille
  • Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb
  • Södra Mark & Skene Skytteförening

Medlemskapet kostar från och med hösten 2011(ej Marks Pistolklubb): Senior 250 kr / år Junior 125 kr / år Familj  350kr / år

Junior är man till och med det år man fyller 20 För familjemedlemskap krävs det att man är skriven på samma adress.

Det finns även möjlighet att hyra hela, delar eller enskild bana i Marks Skyttecenter med eller utan skytteverksamhet, se under verksamhet-uthyrning och priser.