Om Marks Skyttecenter

Tanken på ett gemensamt Skyttecenter för skytteföreningarna  som har verksamhet runt Skene och Kinna började diskuteras i samband med Falling Target SM 2006. Argumenten för att  skapa en ny anläggning var bland annat följande:

– Ingen av de befintliga lokalerna var ändamålsenliga för att funktionshindrade skulle kunna delta fullt ut i skytteverksamheten.
– Att bedriva verksamhet på många platser med få deltagare på varje kostade mycket tid och kraft av ideellt arbete.

Diskussionen var mellan medlemmar främst från Hajom, Norra Mark och Södra Mark & Skene skytteföreningar. För drygt 1,5 år sedan togs den första kontakten med Marks Kommun och visionen om en gemensam skytteanlläggning togs upp. Representanter från kommunen föreslog att vi skulle hyra del av Tygrikeshallen i Skene.
De föreningar som var med i den inledande diskussionen med Marks kommun var Hajom, Norra Mark, Sjuhäradsbygden och Södra Mark & Skene.

Nu drygt 3 år efter de inledande tankarna är visionen uppfylld .

Marks Pistolklubb har också kommit med.
I Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb har en hallsektion bildats som skall svara för det praktiska.
Olika organisationer för funktionshindrade har kontaktats och blivit informerade samt inbjudna att kunna delta i vår verksamhet.

Målet är att kunna erbjuda en modern skytteanläggning öppen för alla oavset ålder, kön och eventuellt funktionshinder.

Hallsektionen Sjuhäradsbygdens Sportskytteklubb